оу петър берон, оу доктор петър берон ямбол, оу ямбол, петър берон ямбол, основно училище "доктор петър берон" ямбол Основно училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол Основно училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол - UNREGISTERED VERSION

Основно училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Правила, изведени от "Рибния буквар" на  д-р Петър Берон,  които определят поведението и морала на учениците и учителите в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Ямбол


1. Щото не щеш да ти струват другите, нито ти да го струваш на другите.
2. Ако много хортуваш, много по грешки струваш.
3. Ако излъжиш един път, не та вярват вторий път.
4. По-добре приятел верен, а не камен безценен.
5. На големци да не ся противяш и с болярци да не ся скарваш.
6. Другому не ся присмивай, ами тебе си обгледвай.
7. Струвай добро, да намериш добро.
8. Да не ся присмиваш никому, кога изпадни, защо никой не знай как ще усъмни.
9. Който днес е болерец, утре можи да е слепец.
10. И който днес е голямец, утре можи да е мертвец.
11. Почитай старите, доде младейш, да почитат и тебе, кога устарейш.
12. Щото ся вричаш, да го струваш.
13. Щото не можиш да сториш, нити да ся вричаш, чи ще го сториш.
14. Да не вяроваш всякога, кога та хвалят, защо често хората друго хортуват и друго мислят.
15. Художество (занаят) да ся научаваш, защо тогази никога не угладняваш.
16. По-добре да думат зле за тебе, а ти да си добър, а не да думат добре, а ти да си лошав.

На 20 март 2017 г. учениците от ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол отбелязаха празника на училището. Предварително уточнената програма даде възможност за изява на ученици от различни класове.


……Аз съм човекът, който носи болка в очите си
Аз съм човекът, който винаги крие сълзите си
Аз съм човекът, който живя в страх и насилие толкова време
Аз съм човекът, разрушен от това бреме.
Аз съм човекът, който проклинаше своето рождение
Аз съм човекът, когото мачкаше за забавление
Аз съм човекът – от твоето поколение..
                                                           Лора Граймс

22.02.2017 г. – Световен ден за борба с тормоза в училище – Ден на розовата фланелка. Всичко започва като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно канадско училище.  При откриването на новата учебна година през 2007 г., по-големи ученици са се подигравали на техен съученик, който дошъл на училище с розово поло. На следващия ден, двама ученици от това училище са решили да купят и разпространят розови тениски в подкрепа на тормозеното момче. Тази инициатива се разпространява много бързо и става  доста популярна.
Учениците от ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Ямбол се обявиха против всякакви актове на насилие в училище. Всеки ученик се включи в отбелязването на деня чрез закачване на символични розови лентички на ревера си. Много от учителите и учениците в този ден бяха избрали  розовия цвят на своето облекло, в знак на солидарност със символиката на деня. Изготвени бяха информативни табла с послания за толерантност, хуманност и конкретни стъпки за комуникация.
С това „розово” настроение, учителите и учениците показаха и заявиха своята гражданска позиция срещу насилието и тормоза в училище.


Първо място на общинско първенство по волейбол

под ръководството на г-жа Цанка Тахчиева. Поздравления за блестящото представяне на отбора!


„Природата е творец на всички творци”
Волфганг фон Гьоте

  Проект „Обичам природата – и аз участвам” бе разработен в рамките на Национална кампания на МОСВ „За чиста околна среда” 2015 г. Основен мотив за разработването на проекта бе наличието на обширна тревна площ в училищния двор, която се нуждаеше от почистване, озеленяване и залесяване на зелените площи, възстановяване на зоните за отдих, тяхното последващо стопанисване и поддържане чрез ангажирането на максимален брой учители, ученици и родители.

  Екологичното образование и възпитание на учениците е важен момент в стратегията на училището. Осъществяването на настоящия проект не само осигури благоприятна атмосфера за отдих на учениците, но даде възможност за развитие на инициативност и загриженост за околната среда у ученици, учители и родители, както и за обвързване на тази загриженост с всекидневни действия за опазване на природата.

  Природата сближава хората и едновременно с това ги довежда до разбирането, че поддържането на равновесието в заобикалящата ни среда и отношенията между нея и хората е възможно само, ако индивидуалните усилия на всеки човек се съчетаят с обществените усилия.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню